Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


aarshjul

Privatøkonomisk årshjul

Privatøkonomisk årshjul

Igennem et kalenderår er der forskellige privatøkonomiske begivenheder og tidsfrister som skal haves in mente for at kunne styre og optimere egen privatøkonomi:

Januar

  • Eventuel rebalancering af frie midler investeret i aktier og obligationer, så éns risikoprofil passer til det der ønskes.

Februar

Marts

  • Medio marts offentliggøres sidste års selvangivelse / årsopgørelse, hvor det blandet andet kan konstateres om der skal have for megen indbetalt skat tilbage eller om der skal indbetales restskat.

April

  • Primo april modtages for megen indbetalt skat, hvis det er resultatet af sidste års selvangivelse / årsopgørelse.

Maj

  • Primo maj er sidste frist for at rette / tilføje i sidste års selvangivelse / årsopgørelse.

Juni

Juli

  • Primo juli er sidste frist for at indbetale restskat for sidste års almindelig selvangivelse / årsopgørelse, som ellers indarbejdes i næste års forskudsskat.
  • Primo juli er sidste frist for at indtaste / indsende udvidet selvangivelse.

August

September

  • Planlæg allerede nu at give gaver til familiemedlemmer uden afgift (arveforskud).

Oktober

  • Den søndag, hvor der skiftes fra sommer- til vintertid afholder pensionsselskaberne i Danmark „Pensionens dag“, hvor det er muligt telefonisk, at checke egen pensionsordning for at undersøge om den lever op til egne forventninger for ønskværdig økonomisk pensionisttilværelse.

November

December

  • Køb og / eller sælg værdipapirer for at minimere dette års skat.
  • Ultimo denne måned er det sidste chance for at indbetale ekstra til pensionsopsparing(er) for at minimere dette års skat og spare mere op til den tredje alder.
aarshjul.txt · Sidst ændret: 2022/10/30 05:44 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki