Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


social_fire

Socialøkonomi og FIRE

Lommeregner med røde taster

Der findes forskellige overordnede syn på FIRE, som kan opdeles i:

  1. Liberal tilgang til FIRE
  2. Socialøkonomisk syn på FIRE (mest udbredt / traditionel FIRE i DK)

Det første punkt er et politisk synspunkt, hvor man som individ vil være helt uafhængig at det statslige, regionale og kommunale system, og dermed ikke ønsker at modtage offentlige ydelser, såsom børnepenge, folkepension o. lign. FIRE-entusiaster fx. i USA har typisk et liberalistisk syn på FIRE, hvilket har rod i den amerikanske samfundsmodel, hvor man klarer sig selv og forsikrer sig til resten, men kan også findes i Danmark, hvor det nok mere er en politisk orientering.

Det andet punkt er mere kendetegnende for en socialstat, som Danmark; hvor der betales høje skatter og afgifter på stort set alting, men til gengæld også har et meget finmasket socialt sikkerhedsnet med gode offentlige ydelser, såsom infrastruktur, børnehaver, uddannelsesinstitutioner, plejehjem og sundhedsvæsen - alle af høj faglig kvalitet. Det er stort set umuligt, at leve en liberal tilværelse her i landet, så derfor ses også én mere socialøkonomisk tilgang til FIRE i Danmark, hvor man forsøger at indregne alting - også offentlige ydelser - når éns FIRE-status / -plan skal beregnes.

Rød skruetvinge

Man kunne måske også strække FIRE i en endnu mere socialøkonomisk retning og bruge nogle af de gode synsvinkler, som FIRE indeholder, hvis man er blevet tilkendt førtidspension, fleksjob eller lignende tidligt i livet. FI-delen (økonomisk uafhængig) er jo helt / delvist givet, som i disse tilfælde er stats- eller kommunalt finansieret. Tilgengæld kan mange af principperne fra RE-delen (tidlig pension) anvendes, som fx. fra Lean FIRE & ERE med optimering af privatøkonomi, livsstil og forsøge at vende sig fra forbrugerismen og leve en anderledes og mindre ressourcekrævende tilværelse, som bestemt også kan være fyldt med livskvalitet, indhold og oplevelser.

social_fire.txt · Sidst ændret: 2022/12/04 19:34 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki