Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


opnaaelse_af_tidig_pension

Opnåelse af tidlig pension

Cykelist på FIRE-tour

Overgangen til tidlig pension (Retire Early) kan også være overvældende i eget liv - det at stoppe med at arbejde og gå fra livsfase med kraftig opsparing til livsfase med forbrug af formue og eventuel nedsparing til følge. Derudover fås megen tid til sig selv, som tidligere foregik med at arbejde, hvor meningsfyldt indhold nu skal påfyldes til at opnå en ønskværdig tilværelse. Man kan også overveje at erstatte fuldtidsarbejde med deltidsjob i stedet for at stoppe helt på arbejdsmarkedet. Mennesker er forskellige, så derfor er det også individuelt, hvad der fylder positivt i ens liv, og som kan give det ét meningsfyldt indhold - her skal mærkes efter og aktiviteter / kompetencer afprøves og opøves.

Nedenfor er liste over aktiviteter / interesser som er meget personafhængig og i princippet uendelig:

  • Læse, skrive og søge information for at blive klogere, som fx. denne wiki om FIRE i Danmark.
  • Lære et nyt sprog - om det så er et talt eller programmeringssprog.
  • Bevægelse (motion) og forsøge at have et sundt og forhåbenlig langt liv.
  • Gøre lokal transport til motion og leve en mere fossilfri tilværelse.
  • Leve mere bæredygtigt - både hvad angår dagligvarer og andet forbrug.
  • Gode og indholdsrige interesser, som er overkommelig i udgift fx. benyttelse af freeware / open source software og prisbillig hardware, som beskrevet her: https://ddu.kristensen.it
  • Hellere reparere eksisterende udstyr end at købe nyt.
  • Gør-det-selv & off grid projekter, havearbejde og eventuel øge egen selvforsyning af fødevarer.
  • Frivilligt arbejde, som har et samfundsgavnligt sigte.
  • Rejser (fx. via Airbnb) og oplevelser - gerne lokalt, regionalt eller indenlandsk.
opnaaelse_af_tidig_pension.txt · Sidst ændret: 2023/11/20 08:55 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki