Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rettigheder_historie

Rettigheder og historie

TANTALUS-modellen har en længere udviklingshistorik og ønskes nu offentliggjort vederlagsfrit for almenvellet, da det har almennyttig interesse, se betingelser for anvendelse under overskriften „Ophavsret“ nedenfor. Donér - giv et bidrag og støt TANTALUS-projektet.

Ophavsret

TANTALUS-modellen plus teksten hertil er dækket af copyright © og alle rettigheder forbeholdes. Ingen del heraf må kopieres eller mangfoldiggøres under nogen form eller oversættes til andet sprog eller format, jfr. gældende dansk lov om ophavsret. Materialet må ikke gøres til genstand for undervisning, udlån, udlejning, salg, time-sharing eller lignende uden forudgående skriftlig aftale med rettighedshaver. Materialet fra sitet: www.tantalus.dk må gerne anvendes som privat person for at tilegne sig viden ved selvstudium om det dobbelte bogholderis princip, virksomhedsøkonomi og regnskab - på effektiv måde.

Forsknings- og udviklingsarbejde

Finn & Lillian Kristensen

Idé-mand og hovedforfatter for teori-grundlaget er Finn Kristensen i starten bistået af Lillian Kristensen og derefter af Klaus Kristensen (nuværende rettighedshaver).

Lillian Kristensen var mangeårig selvstændig bogholder og Finn Kristensen uddannet civilingeniør med stor ledelsesmæssig erfaring, som ansat direktør i små og mellemstore virksomheder. Sidstnævnte havde svært ved – på effektiv måde – at lede disse uden helt at forstå virksomhedsøkonomiens inderste væsen, og sluttede derfor karrieren af med dette omfattende forsknings- og udviklingsarbejde benævnt TANTALUS-modellen.

Lillian Kristensen blev 56 år og Finn Kristensen 71 år - begge døde af kræft.


CV for Finn Kristensen

1988-2004: Har udviklet TANTALUS-modellen og skrevet bøgerne: Forstå økonomistyring, Forstå virksomhedsregnskab og KonteringsGuide byggende på denne model.

1986-88: LK as, divisionsdirektør.

1982-86: Danish Wind Technology A/S, adm. direktør.

1980-82: Fr. Petersen Maskinfabrik af 1978 A/S, direktør.

1968-80: A/S LK-NES, mellemleder.

1966-68: NES, udviklingsingeniør

1961-66: ASEA, Västerås, Sverige. Udviklingsingeniør.

1960-61: Deltidsansat undervisningsassistent på teknisk højskole.

1960-61: Deltidslærer på søværnets officerskole.

1959-61: Militær tjeneste i søværnet.

1959: Civilingeniøreksamen, stærkstrøm.

1953: Matematisk/fysisk studentereksamen.


CV for Lillian Kristensen

1976-93: Selvstændig virksomhed indenfor revision og bogføring.

1974-76: SEMICON. Revision og bogføring.

1958: Aktieselskabet Caroscandia. Bogføring og international korrespondance.

1956: Højere Handelseksamen fra Niels Brocks Handelsskole.

rettigheder_historie.txt · Sidst ændret: 2023/05/01 09:53 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki