Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


hvem_hvad_hvor_om_fire

Hvem Hvad Hvor om FIRE

Hvem er FIRE-generationen

Bevægelsen er blevet populær i Millennials-generationen også kendt som „Generation Y“ (why), der er født i perioden 1980-1995 (+/-), og som er kendt for at stille kritiske spørgsmål til det bestående system / samfund. Flere og flere fra denne generation vælger en anden indgangsvinkel eller syn på arbejdslivet end deres forældre, påtrods af danske lovgiveres forsøg på at øge arbejdskraft-udbuddet med både Fremdriftsreform - så nye generationer rammer arbejdsmarkedet tidligere - og med meget senere adgang til egne arbejdsmarkeds-pensioner.

Hvad er FIRE-bevægelsen

Glade unge i FIRE-bevægelsen

Livsstilen havde sit udspring i USA efter Finanskrisen i 2008, og er en form for oprør mod Boomer-generationen, som var skyld i denne krise. Som resultat heraf kom der i 2010'erne meget skrappere bankregulering verden over og de unges „oprør“ imod det bestående i form af krypto-valuta (ingen skulle eje betalingsmidlerne) plus FIRE-bevægelsen. Jf. dokumentaren „Playing with FIRE“ fra 2019 er der flest unge med STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering og Mathematics) plus én lille overvægt af kvinder repræsenteret. Grunden hertil, at unge med STEM-uddannelser er overrepræsenteret indenfor FIRE-bevægelsen, er sikkert, de krævende beregninger for at finde egen FIRE-status tidligt i livet eller udregne hvor lang tid der er dertil - her kan nævnes procentmæssige-regler, forskellige investeringsformer + vægtningen heraf, Monte Carlo simulationer med historiske børsdata og lignende.

Hvor trives FIRE-entusiaster

Små huse (tiny houses), hvor FIRE-entusiaster evt. kunne bo

Man finder i dag FIRE-bevægelsen i hele den vestlige del af verden, hvor der typisk er arbejdskraft-underskud, og derfor bliver Millennials-generationen mødt med et længere og mere stresset arbejdsliv af de nuværende folkevalgte politikere end tidligere generationer blev det. Man har set Generation Y samle sig i forening på nettet og afholde fysiske meetups, summer camps med mere, hvor der udveksles beregninger, livsstil, FIRE-historier og for at socialisere sig blandt ligesindede.

hvem_hvad_hvor_om_fire.txt · Sidst ændret: 2023/01/02 13:20 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki