minimum_formue_ved_re

Minimum formue ved RE (Retire Early)

Matematisk udvikling / graf

Selskabet Velliv, som beskæftiger sig med pension og forsikring, har i denne artikel: https://finans.dk/privatokonomi/ECE16469316/saa-meget-skal-du-spare-op-for-at-gaa-paa-pension-som-55aarig/ redegjort for, hvor meget man minimum skal have sparet op i frie midler, fast ejendom og pension efter skat for at gå tidligt på pension. Der indgår to grafer i ovenstående artikel med Alder ud af første aksen og anden aksen benævnt på den første graf: Formue, mio. kr. 1) og anden graf: Årlig udbetaling, per mio. kr. opsparet 2). Disse to grafer er begge eksponentielle udviklinger - den første er en eksponentiel aftagende funktion og den anden graf en eksponentiel stigende funtion med følgende forskrifter, som er dannet ud fra de fire punkter på graferne fra artiklen via et matematik cas-værktøj (software):

Eksponentielle udviklinger for formue over tid

NB: Bemærk at ligning 1) har en lidt større præcision end ligning 2) jf. tallene til højre for ligningerne. Derfor er udregningerne nedenfor også kun vejledende og ikke præcise.

Hermed nedenfor via ligningerne udregnet for yngre alder (35 år → 55 år) at udtræde af arbejdsmarkedet, hvor stor ens samlede minimum formue 1) skal være og årlig udbetaling per mio. kr. opsparet 2), hvis det ønskes at kunne forbruge 225 kKr. per år (18.750 Kr. per måned) efter skat frem til det 90. år:

Ved 35 år og indsat i de to ovenstående formler:

  1. Samlede minimum formue: 11,36 MKr.
  2. Årlig udbetaling per mio. kr. opsparet: 11.591 Kr.

Ved 40 år og indsat i de to ovenstående formler:

  1. Samlede minimum formue: 9,32 MKr.
  2. Årlig udbetaling per mio. kr. opsparet: 15.643 Kr.

Ved 45 år og indsat i de to ovenstående formler:

  1. Samlede minimum formue: 7,65 MKr.
  2. Årlig udbetaling per mio. kr. opsparet: 21.112 Kr.

Ved 50 år og indsat i de to ovenstående formler:

  1. Samlede minimum formue: 6,27 MKr.
  2. Årlig udbetaling per mio. kr. opsparet: 28.494 Kr.

Ved 55 år og indsat i de to ovenstående formler:

  1. Samlede minimum formue: 5.15 MKr.
  2. Årlig udbetaling per mio. kr. opsparet: 38.456 Kr.
minimum_formue_ved_re.txt · Sidst ændret: 2023/10/14 11:31 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki