Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


forside

Om privatøkonomi

Euro pengesedler

Der er flere lighedspunkter mellem det at bedrive erhvervsmæssig aktivitet og en privatøkonomi. Det er altid gældende for en virksomhedsleder, at det er af yderst vigtighed at kunne forstå virksomhedsøkonomi og dets inderste væsen. Har man ikke denne forståelse for regnskabsanalyse mm. og kan gribe ind i tide, hvis truende hændelser opstår eller med sandsynlighed vil indtræffe i nær fremtid, kan det være fatalt for virksomhedens overlevelse. Det samme kan også gøre sig gældende for privatøkonomien afhængig af størrelse af forbrug, gældsfaktor og indtjeningsevne (fx. løn). Hvis disse har passende størrelser, altså ét rimeligt forbrug, ikke for høj gældsfaktor plus pæn og stabil indtjeningsevne, er der som regel ikke større farer for privatøkonomien - men det vil altid være formålstjenligt at optimere på disse parametre - og med efterfølgende positiv indvirkning herpå.

Master og Visa betalingskort

Det har af stor privatøkonomisk betydning at kunne minimere i udgiften til forbrug, reducere i værdien af gæld og eventuel forøge indtjeningsevnen, da resultatet heraf er større opsparing til senere forbrug eller frihed i fremtiden. Hvis denne privatøkonomiske optimering kan fastholdes - som er en iterativ proces - i én længere periode vil dette have meget positiv og vedvarende udvikling af opsparing i privatøkonomien også for årene der kommer. Det bliver straks mere vanskelig at drive én privatøkonomi, hvis denne opsparing og afkastet heraf skal bruges til at kunne trække sig fra arbejdsmarkedet før traditionel pensionsalder - måske mange år før tid. Desuden bliver planlægningen ikke mere ønskværdig eller retvisende af, at lade sig rådgive af banksælgere (bankrådgivere), som samtidig har mer-indtjening til banken eller sig selv for øje. Ligeledes det heller ikke er hensigtsmæssigt for virksomhedsejeren, at skulle konsultere revisoren hver gang, der skal træffes ledelsesmæssige beslutninger for virksomheden.

Pension

Det er derfor meget nyttigt, at kunne sætte sig ind i privatøkonomiske emner og finde billige bank- / investeringsprodukter fx. vha. neobanker / fintech, som opfylder behov for lav ÅOP, og kunne udføre egne beregninger, der er baseret på valid data, så der kan planlægges privatøkonomisk de næste 30, 40 eller 50 år ud i fremtiden - som fx. beskrevet her: FIRE i Danmark.

forside.txt · Sidst ændret: 2022/11/07 07:47 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki